8 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ה' (01.10.2020)

00:00 - 02:00 natashali
00:00 - 02:00 lola
00:00 - 06:00 aline
00:00 - 06:00 stav
00:00 - 06:00 ana
00:05 - 02:00 limor
05:00 - 11:00 bianca
05:00 - 11:00 karren
05:00 - 11:00 esticam
10:00 - 16:00 shani_boobs
10:00 - 16:00 yarin
10:00 - 16:00 shilat
15:00 - 21:00 shoval
15:00 - 21:00 cleopatra
15:00 - 21:00 hagar
20:00 - 00:00 nirina
20:00 - 00:05 alexia
20:00 - 00:00 simone

יום ו' (02.10.2020)

00:00 - 02:00 nirina
00:00 - 02:00 simone
00:05 - 02:00 alexia
שידור של natashali ישראל המרכזתל אביב
שידור של esticam ישראל המרכזתל אביב
שידור של shani_boobs ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של karren ישראל המרכזתל אביב
שידור של cleopatra ישראל המרכזתל אביב
שידור של bianca ישראל המרכזתל אביב
שידור של lola ישראל המרכזתל אביב
שידור של limor ישראל המרכזתל אביב
שידור של shoval ישראל המרכזתל אביב
שידור של ana ישראל המרכזתל אביב
שידור של stav ישראל המרכזתל אביב
שידור של yarin ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב
שידור של nirina ישראל המרכזתל אביב
שידור של simone ישראל המרכזתל אביב
שידור של hagar ישראל המרכזתל אביב
שידור של aline ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של nirina ישראל המרכזתל אביב
שידור של simone ישראל המרכזתל אביב