4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ב' (17.02.2020)

00:00 - 02:00 natashali
00:00 - 02:00 lucy
00:00 - 06:00 liel
00:00 - 06:00 bianca
00:00 - 06:00 neta
00:05 - 02:00 shilat
05:00 - 11:00 daniellasex
05:00 - 11:00 bunnys
05:00 - 11:00 simone
10:00 - 16:00 alexia
10:00 - 16:00 meshi
10:00 - 16:00 reut
15:00 - 21:00 kesem
15:00 - 21:00 yasmin
15:00 - 21:00 nadin
20:00 - 00:05 esticam
20:00 - 00:00 alina
20:00 - 00:00 coral

יום ג' (18.02.2020)

00:00 - 02:00 alina
00:00 - 02:00 coral
00:05 - 02:00 esticam
שידור של nadin ישראל המרכזתל אביב
שידור של natashali ישראל המרכזתל אביב
שידור של esticam ישראל המרכזתל אביב
שידור של daniellasex ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של bunnys ישראל המרכזתל אביב
שידור של yasmin ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של coral ישראל המרכזתל אביב
שידור של liel ישראל המרכזתל אביב
שידור של bianca ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של reut ישראל המרכזתל אביב
שידור של neta ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב
שידור של simone ישראל המרכזתל אביב
שידור של kesem ישראל המרכזתל אביב
שידור של esticam ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של coral ישראל המרכזתל אביב