4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום א' (13.10.2019)

00:00 - 02:00 esticam
00:00 - 02:00 stav
00:05 - 02:00 simone
04:00 - 10:00 nicolee
04:00 - 10:00 natashali
04:00 - 10:00 bunnys
09:00 - 15:00 limor
09:00 - 15:00 emanuela
09:00 - 15:00 alina
14:00 - 20:00 shani_boobs
14:00 - 20:00 lucy
14:00 - 20:00 inbar
20:00 - 00:05 alexia
20:00 - 00:00 neta
20:00 - 00:00 daniellasex

יום ב' (14.10.2019)

00:00 - 02:00 neta
00:00 - 02:00 daniellasex
00:05 - 02:00 alexia
שידור של natashali ישראל המרכזתל אביב
שידור של esticam ישראל המרכזתל אביב
שידור של shani_boobs ישראל המרכזתל אביב
שידור של daniellasex ישראל המרכזתל אביב
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של bunnys ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של emanuela ישראל המרכזתל אביב
שידור של limor ישראל המרכזתל אביב
שידור של nicolee ישראל המרכזתל אביב
שידור של neta ישראל המרכזתל אביב
שידור של stav ישראל המרכזתל אביב
שידור של simone ישראל המרכזתל אביב
שידור של daniellasex ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של neta ישראל המרכזתל אביב