4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ב' (16.12.2019)

00:00 - 02:00 nirina
00:00 - 02:00 aline
00:00 - 06:00 liel
00:00 - 06:00 daniellasex
00:00 - 06:00 inbar
00:05 - 02:00 kesem
05:00 - 11:00 shilat
05:00 - 11:00 natashali
05:00 - 11:00 emanuela
10:00 - 16:00 shoval
10:00 - 16:00 einav
10:00 - 16:00 nadin
שידור של nadin ישראל המרכזתל אביב
שידור של natashali ישראל המרכזתל אביב
שידור של daniellasex ישראל המרכזתל אביב
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של liel ישראל המרכזתל אביב
שידור של emanuela ישראל המרכזתל אביב
שידור של shoval ישראל המרכזתל אביב
שידור של einav ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב
שידור של nirina ישראל המרכזתל אביב
שידור של kesem ישראל המרכזתל אביב
שידור של aline ישראל המרכזתל אביב