8 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ג' (26.05.2020)

00:00 - 02:00 reut
00:00 - 02:00 stav
00:00 - 06:00 yasmin
00:00 - 06:00 limor
00:00 - 06:00 cleopatra
00:05 - 02:00 simone
שידור של yasmin ישראל המרכזתל אביב
שידור של cleopatra ישראל המרכזתל אביב
שידור של limor ישראל המרכזתל אביב
שידור של reut ישראל המרכזתל אביב
שידור של stav ישראל המרכזתל אביב
שידור של simone ישראל המרכזתל אביב