4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ג' (07.04.2020)

00:00 - 02:00 karren
00:00 - 02:00 alexia
00:00 - 06:00 coral
00:00 - 06:00 bunnys
00:00 - 06:00 lola
00:05 - 02:00 cleopatra
05:00 - 11:00 hagar
05:00 - 11:00 kesem
05:00 - 11:00 yasmin
10:00 - 16:00 neta
10:00 - 16:00 shoval
10:00 - 16:00 stav
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של bunnys ישראל המרכזתל אביב
שידור של karren ישראל המרכזתל אביב
שידור של yasmin ישראל המרכזתל אביב
שידור של coral ישראל המרכזתל אביב
שידור של cleopatra ישראל המרכזתל אביב
שידור של lola ישראל המרכזתל אביב
שידור של shoval ישראל המרכזתל אביב
שידור של neta ישראל המרכזתל אביב
שידור של stav ישראל המרכזתל אביב
שידור של hagar ישראל המרכזתל אביב
שידור של kesem ישראל המרכזתל אביב